KOI

Varianti

6878 | Koi rosso

6879 | Koi rosso

6880 | Koi grigio

6881 | Koi grigio